Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

När barn tappar förtroende för omgivningen kan de uppleva ensamhet.


När barn försöker hitta sig själva och vilken väg de ska ta, så sker det oftast på bekostnad av sig själva.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


Jag har lång erfarenhet av barn som har bevittnat, upplevt våld, samt levt i en stressad uppväxtmiljö och som utvecklat oro, ängslan och ångest. Med en välbeprövad metod och erfarenhet kan jag se att det går att reparera barns förtroende för vuxenvärlden. Det går att lära barn att lita på de vuxna igen och att de tillsammans kan utveckla trygga relationer. Mitt arbete bygger på att hjälpa barn och föräldrar att hitta en hoppfull relation tillsammans med mig som stöd.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Jag vänder mig främst till socialtjänsten och andra verksamheter som stöttar familjehem eller familjer i behov av traumastöd till utsatta barn. Intresset för att förstå vad som sker hos småbarn som upplevt trauma eller en utvecklingshämmande uppväxt miljö. Detta har lett till att jag vidareutbildade mig med särskilt fokus på trauma hos små barn och hur man mobiliserar läkande processer hos nära vårdgivare för att återinföra utvecklingen, tryggheten och stabiliteten hos barnet.

 

Som familjeterapeut steg 1, har jag lång erfarenhet av familjer och barn i komplexa uppväxtmiljöer. I grunden är jag Beteendevetare med barn och ungdomspedagogisk inriktning och har lång erfarenhet av arbete med barn och vuxna med komplex traumatisering och en svår uppväxtmiljö.

Utifrån mångårig erfarenhet i öppen vården inom socialtjänsten, där jag har arbetat som familjebehandlare med barn och familjer har jag särskilt arbetat med småbarns traumatisering, samspelet mellan barn och föräldrar, våld i nära relationer och anknytningstrauma. Min yrkeserfarenhet baseras på erfarenheter som familjebehandlare, familjeterapeut och i arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. För att vidareutveckla och stärka min kunskap har jag valt att vidareutbilda mig på psykoterapeutprogrammet.Jag arbetar i huvudsak med CPP, Child Parent Psychotherapy som är en metod som hjälper föräldrar att skapa hopp hos barn och tillsammans utveckla en trygghet och en säker miljö för utveckling. Behandlingsmetoden är relationsbaserad, systemisk för traumatiserade barn som har upplevt olika former av övergrepp, våld och omsorgsvikt.

 

Relationsbaserad innebär att en trygg vuxen finns med under hela behandlingen som kan hjälpa barnet. Behandlingsmodellen bygger på integrativ psykoterapi som baseras på anknytningsteori, utvecklingspsykologi och traumateori. CPP är manualbaserad och har god forskningsevidens.

  

Det finns en normal utvecklingsfunktion som uppstår i barnen när de upplever att vuxna tappar orienteringen eller kontrollen vilket kan leda till oro och ibland ängslan. Det kan användas till att skärpa fokus och lokalisera problemet och hantera det. Men sker det vid upprepade tillfällen eller om den vuxne upplevs inte klara av situationen, kan det i stället leda till ångest, ett trauma. Som för barnet i stället ofta leder till panik eller flyktreaktion och en utvecklingsmässig återvändsgränd.


Därför är det viktigt att vi vuxna tidigt upptäcker barns oro och upplevda otrygghet för att hjälpa dem att återupprätta tilltron till hopp och trygghet tillsammans med kompetenta vuxna

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Tillsammans kan vi plocka fram trygghet och stabilitet hos föräldrar och skapa hopp hos barnet, där barnet känner sig trygg och kan återgå till utveckling.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Traumabearbetning

för små barns,0-6år, trauma

CPP, Child Parent Psychotherapy

Information till socialtjänsten och andra verksamheter som stöttar familjer eller familjehem.


CPP Traumabehandling

 

Child Parent Psychotherapy är för barn 0–6 år där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld eller försummelse eller annat trauma så som förlust av förälder.

 

CPP behandlingen kan ske i Uppland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västerås, Västmanland, Mälardalen, Mellansverige, Dalarna, Gävle, Gävleborg med omnejd. Traumabearbetningen kan ske i barnets hem, någon lokal som ni tillhandahåller eller i min lokal i Uppsala.

 

Behandlingen börjar med bedömningssamtal med vårdnadshavare och andra som har information om barnet, ca 3–4 sessioner, som kan vara två dubbelsessioner. Sedan träffar jag barnet och vårdnadshavaren tillsammans.

 

Efter bedömningen möts ansvariga och vårdnadshavare för en gemensam session med planering för fortsatt behandling och en vårdplan upprättas, där barn och vårdnadshavare erbjuds en terapisession per vecka.

 

För mer information 

 ingela@i-relation.se,  073-811 6114

 

För offert kontakta ingela@i-relation.se 

Föreläsning om små barn och Trauma

Jag föreläser om barn och trauma till förskolor, skolor, familjehem, BVC, socialtjänst och andra arbetsgrupper med flera.För offert av föreläsning av barn och trauma, Kontakta: ingela@i-relation.se


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd