Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Individuell terapi

Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapi

Individuell Psykoterapi, 

Samtalsterapi


Upplever du svåra tankar, känslor eller upplevelser som du har behov av att bearbeta?


Behöver du stöd i hur du ska hantera olika relationer och situationer? Till dig själv eller till familjen.


Jag erbjuder både långtidsterapi och korttidsterapi utifrån välbeprövade metoder och mångårig erfarenhet.


I terapin kan du få hjälp och stöd för att hantera dina känslor, upplevelser och tankar. Jag kan erbjuda dig terapi med fokus på dig och dina behov. Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.


Jag kan hjälpa dig att se vad du behöver utifrån din berättelse och dina upplevelser.


Min metod är samtalsterapi med inriktning på integrativ terapi, där jag använder mig av dina erfarenheter och formar terapin utifrån dina behov. Jag arbetar med integrativ relationell terapi där jag har klienten i fokus och dess förutsättningar i sitt sammanhang. Vilket innebär att jag kombinerar olika terapeutiska metoder, modeller och verktyg utifrån behovet hos individen.


Jag arbetar utifrån flera olika metoder som kan anpassas efter just dina behov, så som bland annat KBT, ACT, familjeterapi, CPP.  Jag utgår ifrån bland annat systemteori, kognitiv teori, affektteori samt anknytningsteori.


Jag kan erbjuda dig individuell terapi, individuella samtal med fokus på dig och dina behov. Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.

Individuella samtal / samtalsterapi kan handla om:

 • Depression
 • Ångest
 • Oro
 • Stress
 • Dålig självkänsla
 • Trauma
 • Ostabila relationer
 • Anknytningsmönster
 • Anknytningstrauma
 • Sömnbesvär
 • Beroendeproblematik
 • Relationsproblem
 • Våld i nära relationer
 • Smärtproblematik
 • Sorg
 • Fobier
 • med mera

 Krissamtal


När livet känns mörkt. 

En del händelser skakar vår världsbild. En olycka, en sjukdom, skilsmässa, övergrepp eller närståendes död.


Har något akut hänt och du eller ni är i behov av att prata och sortera känslor, hantera situationen och få möjlighet att bearbeta händelsen så finns det möjlighet till krissamtal och krishantering. Gemensamt utgår vi från din situation och du får utrymme att i din takt berätta och bearbeta upplevelsen.


Krissamtal, Kris, Stödsamtal, Trauma, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, Traumabehandling, CPP, Child Parent Psychotherapy
Krissamtal, Kris, Stödsamtal, Trauma, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, CPP,

Stresshantering

Stresshantering, Samtalsterapeut, Samtalsterapi,


Stresshantering, Samtalsterapeut, Samtalsterapi,

Terapi med fokus Stresshantering


Snurrar vardagens ekorrhjul för fort? 

Är du på väg in i väggen? Eller är du redan utbränd och har utmattningssyndrom?


Stress kan orsaka många olika fysiska symtom som egentligen är psykiska.


Här får du hjälp och stöd att hantera livet och stressen som just du står inför. Unna dig själv en stunds reflektion och hjälp dig själv att hitta hållbara lösningar i vardagen.


Samtalen har fokus på stresshanteringsverktyg som passar just dig och dina förutsättningar. Gemensamt skapar vi en plan för att du ska kunna hantera stressen.Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd