Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

 Ingela Mossberg

Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapi

Samtalsterapeut

Familjeterapeut


I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang och att arbeta utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.


Jag har lång erfarenhet av arbete med komplex traumatisering, och en svår uppväxtmiljö, anknytningsproblematik samt våld i nära relationer.


Utifrån dina berättelser och upplevelser kan jag hjälpa dig att se vad du behöver. Jag arbetar med integrativ relationell terapi där jag har klienten i fokus och dess förutsättningar i sitt sammanhang. Detta innebär att jag kombinerar olika terapeutiska metoder, modeller och verktyg utifrån behovet hos individen/ familjen.


Jag vidareutbildar mig till legitimerad psykoterapeut med inrikting på integrativ psykoterapi med  utbildning inom både psykodynamisk PDT och Kognitiv beteendeterapi KBT.

Jag är Familjeterapeut med KBT, steg 1, Samtalsterapeut med grundutbildning som Beteendevetare.


Jag arbetar utifrån flera olika metoder som kan anpassas efter just dina eller era behov, så som bland annat Familjeterapi, PDT Psykodynamisk terapi, AFT Affektfokuserad terapi, CPP Child Parent Psychoterapy samt KBT Kongitiv Beteende terapi, ACT. Jag utgår ifrån bland annat systemteori, kognitiv teori, affektteori samt anknytningsteori.


Jag har även en tidigare grundutbildning som barn och ungdomspedagog med vidareutbildning inom specialpedagogik.


Utbildningar

 • Psykoterapeutprogrammet SAPU 2021-2024, Stockholm, Integrativ psykoterapi, PDT Psykodynamisk terapi, AFT affektfokuserad terapi, KBT
 • CPP terapeut (Child Parent Psychoterapy, föräldra och barnterapi, små barns trauma, traumabehandling) 2019-2021 Ericastiftelsen, Stockholm
 • Marte Meo terapeut (Samspelsterapeut) 2015-2018 Stockholm
 • Icke våldsgruppledare 2015 Göteborg
 • PYC handledare (föräldrastöd) 2014, Uppsala
 • Familjeterapeut med KBT som bas och systemteori, Steg 1, Grundläggande psykoterapi, ContarUtbildning 2012-2014 Stockholm
 • Psykologi, Hälsopsykologi, Familjepsykologi, Specialpedagogik 2001-2021, Uppsala universitet samt MDH
 • Barn och ungdomspedagog 2000


Arbeten

 • Eget företag, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, 2016--
 • Terapeut på MVU 2016-- partnerkontakt, gruppterapeut, individual terapeut
 • Samordnare våld i nära relation 2015-2016
 • Familjebehandlare 2012-2021
 • Barn och ungdomspedagog med inriktning specialpedagogik 2000-2012


Andra kortare utbildningar eller uppdrag

 • IPNB Interpersonell neurobiologi
 • Diplomerad Reiki, avslappning
 • Stresshantering, Föreläsare i olika arbetslag
 • Föräldrasamtal
 • Familjesamtal
 • KBT
 • ACT
 • Föreläsare i föräldrarollen
 • Gruppledare för våldsutsatta, våldsutövare
 • Gruppledare för ungdomsgrupper
 • Barn i missbruksmiljöer
 • Barn i behov av särskilt stöd, Autism, ADHD, ADD, IF
 • TAKK
 • Tejping
 • Risk och skyddsutbildningar för våld i nära relationer, Patriark, Sara, Freda
 • Mi Motiverande samtal för våldsutsatta


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Samarbete

MVU

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

www.mvu.nu


Pär Engström

Relationsfrid Mälardalen

www.relationsfrid.com

073-6146259