Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Terapi, Psykoterapi, Parterapi, Familjeterapi, CPP Child Parent Psychotherapy 

Psykoterapi

Upplever du tankar, känslor eller upplevelser som du har behov av att bearbeta?


Behöver du stöd i psykoterapi, hur du ska hantera olika situationer eller relationer, känslor eller problem? Har du en problematik med: komplex trauma, (C-PTSD), depression, ångest, oro, anknytningsproblematik, uppväxt med våld i nära relation, lever eller har levt med våld i nära relation, relationsproblematik eller  barndomstrauma?


Jag erbjuder en integrerad terapiform baserat på affektfokuserad psykodynamisk terapi, AFT, med inslag av kognitiv beteendeterapi, KBT och familjeterapi.

Tillsammans skapar vi en behandlingsplan som gör kan du finna en ökad förståelse för dina känslor och upplevelser och kan mildra dina symtom. 


Välkommen att ta kontakt för mer information eller bokning av ett första samtal.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd
Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapi, Familjeterapeut, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Stresshantering, Familjesamtal, Stresshantering, Föräldra- barnterapi, Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Knivsta, Relationsproblem, Relationsproblematik barnterapi, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Trauma, Krissamtal, Kris, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd,

Psykoterapi 

Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.

I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang då vi alla påverkas av händelser och relationer runt omkring oss. Samtidigt som jag arbetar utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.


Min metod är samtalsterapi med inriktning på integrativ terapi, där jag använder mig av dina erfarenheter och formar terapin utifrån dina behov. Jag arbetar med integrativ relationell terapi där jag har klienten i fokus och dess förutsättningar i sitt sammanhang. Vilket innebär att jag väljer olika terapeutiska metoder, modeller och verktyg utifrån behovet hos individen.


Jag arbetar utifrån flera olika metoder som kan anpassas efter just dina behov. Jag utgår ifrån psykodynamisk och kognitiv teori, affektteori samt anknytningsteori och familjeterapi. 


 Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.


Terapi / Samtalsterapi kan bland annat handla om:

 • Självkänsla
 • Barndomstrauma
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Trauma, Komlex trauma, (C-PTSD)
 • Relationsproblematik
 • Våld i nära relationer
 • Anknytningsproblematik
 • Sömnbesvär
 • Beroendeproblematik
 • Sorg
 • Smärtproblematik

Hur går det till?

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just din situation. Under detta samtal får du möjligheten att känna efter om jag är rätt terapeut för dig. 


Vanligast är att vi sedan bokar 2-3 samtal där vi tillsammans gör en målsättning med terapin och gemensamt planerar vi tider och omfattning. 


Terapi sker vanligast en gång per vecka.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Familjeterapi är vägen till goda växande relationer

Finns det konflikter i familjen? Svårt att nå varandra i samtal?

I Familjeterapi finns det utrymme för varje individ att få möjligheten att uttrycka vad de önskar. Tillsammans arbetar vi för att alla i familjen ska få chansen att utvecklas till sitt bästa jag, samt att var och en har utrymme till att bidra till ett gott växande familjeklimat.

Föräldra- barnterapi innebär terapi med både föräldrar och barn i rummet. Terapin är anpassad utifrån barnets behov, exempelvis: barn i behov av särskilt stöd, barn som har upplevt trauma, barn med utåtagerande problematik eller där föräldrarna upplever att det är svårt att få kontakt med barnet och få barnet att lyssna


Parterapi

Behöver ni stöd i att kommunicera med varandra eller stöd i en konflikt. 

Har ni samlevnadsproblem eller en kris i relationen?

I parterapi finns möjligheten att fokusera på att minska konflikterna och skapa ett större förståelse för varandra. Samt att öka kommunikationen mellan varandra.

Hur går det till?

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just er situation. Under detta samtal  pratar vi om vad ni behöver stöd och hjälp med.


Därefter bokar vi 3-5 samtal för att ge bästa möjligheten att kunna samtala kring er problematik.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Traumabehandling

för små barn

CPP, Child Parent Psychotherapy


Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


Föreläsning om små barn och Trauma

Jag föreläser om barn och trauma till förskolor, skolor, familjehem, BVC, socialtjänst och andra arbetsgrupper med flera.För offert av föreläsning av barn och trauma, Kontakta: ingela@i-relation.se