Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

I Relation till dig själv

I Relation till livet

Terapi, Psykoterapi,  Föräldra och barnterapi, CPP Child Parent Psychotherapy 

Terapi, Psykoterapi

med fokus på dig i ditt sammanhang

Upplever du tankar, känslor eller upplevelser som du har behov av att bearbeta?


Behöver du stöd i hur du ska hantera olika situationer eller relationer?  Behöver du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor? Stöd i att hantera olika problemområden så som oro, depression, social fobi, långvarig smärta, stress, relationsproblem, våld i nära relationer, anknytningsproblematik samt PTSD med mera. 


Jag erbjuder både långtidsterapi och korttidsterapi utifrån välbeprövade metoder t.ex. KBT, PDT, Familjeterapi.

Utifrån mångårig erfarenhet skapar vi tillsammans en behandlingsplan som gör kan du finna en ökad förståelse för dina känslor och upplevelser. 


Terapi, Samtalsterapi, Familjeterapi, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, Uppsala, CPP,

Child Parent Psychotherapy, Trauma, små barn, småbarn, Mälardalen, Västerås, Dalarna, Mellansverige,  Stresshantering,  Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi,  bråkiga, Familjestöd, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, barnterapi, Psykoterapeut, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma,, Krissamtal, Kris, Sömn, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd, Familjerådgivning, Knivsta

Terapi, Samtalsterapi, Familjeterapi, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, Uppsala, CPP, Child Parent Psychotherapy, Trauma, små barn, småbarn, Mälardalen, Västerås, Dalarna, Mellansverige,  Stresshantering,  Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi,  bråkiga, Familjestöd, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, barnterapi, Psykoterapeut, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma,, Krissamtal, Kris, Sömn, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd, Familjerådgivning, Knivsta

Terapi, Samtalsterapi, Familjeterapi, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, Mälardalen, Mellansverige Uppland, Västerås, Dalarna Uppsala,child parent psychotherapy, Stresshantering,  Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi,  bråkiga, Familjestöd, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, barnterapi, Psykoterapeut, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Trauma, Krissamtal, Kris, Sömn, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd, Familjererådgivning, Knivsta

Terapi, Samtalsterapi, Familjeterapi, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, Uppsala, CPP, Child Parent Psychotherapy

Psykotherapy  Trauma, små barn, småbarn, Mälardalen, Västerås, Dalarna, Mellansverige,  Stresshantering,  Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi, Familjestöd, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, barnterapi, Psykoterapeut, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma,, Krissamtal, Kris, Sömn, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd, Familjerådgivning, Knivsta

Terapi med erfaren Samtals terapeut, Familjeterapeut.

Jag erbjuder terapi samtal med focus på individen

I psykoterapi kan du få hjälp och stöd för att hantera dina känslor, upplevelser och tankar. Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.


I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang då vi alla påverkas av händelser och relationer runt omkring oss. Samtidigt som jag arbetar utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.

Terapi tillsammans med Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Individuell terapi


Psykoterapi handlar om att samtala om upplevda svårigheter utifrån ditt liv och dina erfarenheter.  Jag kan erbjuda dig både korttidsterapi och långtidsterapi med fokus på dig och dina behov. Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.


I terapi kan du få hjälp och stöd för att hantera dina känslor, upplevelser och tankar.

Under terapin får du stöd och hjälp att finna andra vägar i livet. Bearbeta känslor och upplevelser utifrån din historik och var du är nu i livet. Jag arbetar utifrån ett relationellt arbetssätt vilket innebär att jag utgår ifrån dina erfarenheter och förutsättningar. 


Terapi / Samtalsterapi kan bland annat handla om:

 • Självkänsla
 • Oro
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Trauma
 • Relationsproblematik
 • Våld i nära relationer
 • Anknytningsproblematik
 • Sömnbesvär
 • Beroendeproblematik
 • Sorg
 • Smärtproblematik

Hur går det till?

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just din situation. Under detta samtal får du möjligheten att känna efter om jag är rätt terapeut för dig och om jag är rätt person för dig hjälpa dig, din familj. 


Vanligast är att vi sedan bokar 2-3 samtal där vi tillsammans gör en målsättning med terapin och gemensamt planerar vi tider och omfattning. 


Terapi sker vanligast en gång per vecka.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Familjeterapi är vägen till goda växande relationer

Finns det barn 0-10 år i familjen?

Konflikter i familjen? Svårt att nå varandra i samtal?

I Familjeterapi finns det utrymme för varje individ att få möjligheten att uttrycka vad de önskar. Tillsammans arbetar vi för att alla i familjen ska få chansen att utvecklas till sitt bästa jag, samt att var och en har utrymme till att bidra till ett gott växande familjeklimat.

Föräldra- barnterapi innebär terapi med både föräldrar och barn i rummet. Terapin är anpassad utifrån barnets behov, exempelvis: barn i behov av särskilt stöd, barn som har upplevt trauma, eller barn med utåtagerande problematik eller där föräldrarna upplever att det är svårt att få kontakt med barnet och få barnet att lyssna.


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd


Traumabehandling

för små barn

CPP, Child Parent Psychotherapy


Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


Föreläsning om små barn och Trauma

Jag föreläser om barn och trauma till förskolor, skolor, familjehem, BVC, socialtjänst och andra arbetsgrupper med flera.För offert av föreläsning av barn och trauma, Kontakta: ingela@i-relation.se


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Om mig: Familjeterapeut och Samtalsterapeut

I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang och att arbeta utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.


Jag har lång erfarenhet av arbete med komplex traumatisering, och en svår uppväxtmiljö, anknytningsproblematik samt våld i nära relationer. 


Utifrån dina berättelser och upplevelser kan jag hjälpa dig att se vad du behöver.  Jag arbetar med integrativ relationell terapi där jag har klienten i fokus och dess förutsättningar i sitt sammanhang. Detta innebär att jag kombinerar olika terapeutiska metoder, modeller och verktyg utifrån behovet hos individen/ familjen/ paret. Jag har lång erfarenhet av arbete med komplex traumatisering, anknytningsproblematik och en svår uppväxtmiljö samt våld i nära relationer.


Jag heter Ingela Mossberg och vidareutbildar mig till legitimerad psykoterapeut med inrikting på integrativ psykoterapi. Jag är Familjeterapeut med KBT, steg 1, Samtalsterapeut med grundutbildning som Beteendevetare.


Jag arbetar utifrån flera olika metoder som kan anpassas efter just dina eller era behov, så som bland annat Familjeterapi, PDT  Psykodynamisk terapi, AFT Affektfokuserad terapi, CPP Child Parent Psychoterapy samt KBT, ACT.  Jag utgår ifrån bland annat systemteori, kognitiv teori, affektteori samt anknytningsteori.


Jag har även en tidigare grundutbildning som barn och ungdomspedagog med vidareutbildning inom specialpedagogik.


Utbildningar

 • Psykoterapeutprogrammet SAPU 2021-- Stockholm, Integrativ psykoterapi, PDT Psykodynamisk terapi, AFT affektfokuserad terapi, KBT
 • CPP terapeut (Child Parent Psychoterapy, föräldra och barnterapi, små barns trauma, traumabehandling) 2019-2021 Ericastiftelsen, Stockholm
 • Marte Meo terapeut (Samspelsterapeut) 2015-2018 Stockholm
 • Icke våldsgruppledare 2015 Göteborg
 • PYC handledare (föräldrastöd) 2014, Uppsala
 • Familjeterapeut med KBT som bas, Steg 1, Grundläggande psykoterapi, ContarUtbildning 2012-2014 Stockholm
 • Psykologi, Hälsopsykologi, Familjepsykologi, Specialpedagogik 2001-2021, Uppsala universitet samt MDH
 • Barn och ungdomspedagog 2000


Arbeten

 • Eget företag, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, 2016--
 • Terapeut på MVU 2016-- partnerkontakt, gruppterapeut, individual terapeut
 • Samordnare våld i nära relation 2015-2016
 • Familjebehandlare 2012-2021
 • Barn och ungdomspedagog med inriktning specialpedagogik 2000-2012


Andra kortare utbildningar eller uppdrag

 • IPNB Interpersonell neurobiologi
 • Diplomerad Reiki, avslappning
 • Stresshantering, Föreläsare i olika arbetslag
 • Föräldrasamtal
 • Familjesamtal
 • KBT
 • ACT
 • Föreläsare i föräldrarollen
 • Gruppledare för våldsutsatta, våldsutövare
 • Gruppledare för ungdomsgrupper
 • Barn i missbruksmiljöer
 • Barn i behov av särskilt stöd, Autism, ADHD, ADD, IF
 • TAKK
 • Tejping
 • Risk och skyddsutbildningar för våld i nära relationer, Patriark, Sara, Freda
 • Mi  Motiverande samtal för våldsutsatta
Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Stockholm, Södermanland, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd