Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Terapi, Psykoterapi, Parterapi, Familjeterapi, CPP Child Parent Psychotherapy 

Psykoterapi

Upplever du tankar, känslor eller upplevelser som du har behov av att bearbeta?


Behöver du stöd i psykoterapi hur du ska hantera olika situationer eller relationer?  Har du en problematik med depression, ångest, oro, social fobi, långvarig smärta, stress, relationsproblem, våld i nära relationer, anknytningsproblematik eller PTSD? 


I Relation erbjuder både långtidsterapi och korttidsterapi utifrån evidensbaserade metoder Kognitiv beteendeterapi, KBT, Psykodynamisk terapi, PDT, Affektfokuserad terapi AFT och Familjeterapi,

Utifrån mångårig erfarenhet skapar vi tillsammans en behandlingsplan som gör kan du finna en ökad förståelse för dina känslor och upplevelser. 


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd
Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapi, Familjeterapeut, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Stresshantering, Familjesamtal, Stresshantering, Föräldra- barnterapi, Psykoterapi, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Hjälp, barnterapi, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Självkänsla, Knivsta, Relationsproblem, Relationsproblematik barnterapi, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Trauma, Krissamtal, Kris, Sömnbesvär, Fobi, Fobier, Barn, ADHD, ADD, Autism, Stöd,

 Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål.


I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang då vi alla påverkas av händelser och relationer runt omkring oss. Samtidigt som jag arbetar utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.

Terapi / Samtalsterapi kan bland annat handla om:

 • Självkänsla
 • Oro
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Trauma
 • Relationsproblematik
 • Våld i nära relationer
 • Anknytningsproblematik
 • Sömnbesvär
 • Beroendeproblematik
 • Sorg
 • Smärtproblematik

Hur går det till?

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just din situation. Under detta samtal får du möjligheten att känna efter om jag är rätt terapeut för dig och om jag är rätt person för dig hjälpa dig, din familj. 


Vanligast är att vi sedan bokar 2-3 samtal där vi tillsammans gör en målsättning med terapin och gemensamt planerar vi tider och omfattning. 


Terapi sker vanligast en gång per vecka.

Samtalsterapeuter

Ingela Mossberg

Samtalsterapeut, Familjeterapeut


Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling, med mångårig erfarenhet av komplex traumatisering, barndomstrauma, och svår uppväxtmiljö samt våld inära relation. Jag arbetar med behandling inriktat på oro och ångest,nedstämdhet, depression, trauma.

Jag använder mig av evidensbaserade metoder som Kognitiv beteendeterapi, KBT, Psykodynamisk terapi, PDT, Affektfokuserad terapi, AFT, Familjeterapi, Child Parent Psychotherapy och Marte Meo samspelsterapi. 


Pär Engström

KBT-utbildad samtalsterapeut, familjebehandlare

KBT-utbildad samtalsterapeut och familjebehandlare med mångårig erfarenhet av samtalsbehandling inom privat och kommunal verksamhet. Har arbetat mycket med behandling av så väl våldsutsatta vuxna och barn samt behandling av förövare enskilt och i grupp. Har mångårig erfarenhet av samarbetssamtal i samarbete med familjerätten.


Parterapi

Förutom KBT som grund i mina samtal är systemteori och ett salutogent förhållningssätt är grundstenar i mitt arbete. Att arbeta med nätverk och andra viktiga personer i individens tillvaro ser jag vidare som verksamt. Att vi som människor innehar egen kraft och möjlighet till att söka och skapa förändring är välgrundade värderingar hos mig samt präglar tonen i mina samtal. Som samtalterapeut i samtal med par får jag förmånen att vara ett stöd på vägen mot en bättre fungerande kommunikation och samspel i människors nära och viktiga relationer.


www.relationsfrid.com

info@relationsfrid.com


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Familjeterapi är vägen till goda växande relationer

Finns det barn 0-10 år i familjen?

Konflikter i familjen? Svårt att nå varandra i samtal?

I Familjeterapi finns det utrymme för varje individ att få möjligheten att uttrycka vad de önskar. Tillsammans arbetar vi för att alla i familjen ska få chansen att utvecklas till sitt bästa jag, samt att var och en har utrymme till att bidra till ett gott växande familjeklimat.

Föräldra- barnterapi innebär terapi med både föräldrar och barn i rummet. Terapin är anpassad utifrån barnets behov, exempelvis: barn i behov av särskilt stöd, barn som har upplevt trauma, barn med utåtagerande problematik eller där föräldrarna upplever att det är svårt att få kontakt med barnet och få barnet att lyssna


Parterapi

Behöver ni stöd i att kommunicera med varandra eller stöd i en konflikt. 

Har ni samlevnadsproblem eller en kris i relationen?


I parterapi finns möjligheten att fokusera på att minska konflikterna och skapa ett större förståelse för varandra. Samt att öka kommunikationen mellan varandra.

Hur går det till?

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just er situation. Under detta samtal  pratar vi om vad ni behöver stöd och hjälp med.


Därefter bokar vi 3-5 samtal för att ge bästa möjligheten att kunna samtala kring er problematik.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Traumabehandling

för små barn

CPP, Child Parent Psychotherapy


Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


Föreläsning om små barn och Trauma

Jag föreläser om barn och trauma till förskolor, skolor, familjehem, BVC, socialtjänst och andra arbetsgrupper med flera.För offert av föreläsning av barn och trauma, Kontakta: ingela@i-relation.se


Om oss:

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Stockholm, Södermanland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Ingela Mossberg

Samtalsterapeut och Familjeterapeut 

I över 20 år och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn och familjer. Mitt synsätt är att alltid fokusera på individen utifrån sitt sammanhang och att arbeta utifrån att belysa individens styrkor och förutsättningar.


Jag har lång erfarenhet av arbete med komplex traumatisering, och en svår uppväxtmiljö, anknytningsproblematik samt våld i nära relationer. 


Utifrån dina berättelser och upplevelser kan jag hjälpa dig att se vad du behöver.  Jag arbetar med integrativ relationell terapi där jag har klienten i fokus och dess förutsättningar i sitt sammanhang. Detta innebär att jag kombinerar olika terapeutiska metoder, modeller och verktyg utifrån behovet hos individen/ familjen.


Jag vidareutbildar mig till legitimerad psykoterapeut med inrikting på integrativ psykoterapi. Jag är Familjeterapeut med KBT, steg 1, Samtalsterapeut med grundutbildning som Beteendevetare.


Jag arbetar utifrån flera olika metoder som kan anpassas efter just dina eller era behov, så som bland annat Familjeterapi, PDT  Psykodynamisk terapi, AFT Affektfokuserad terapi, CPP Child Parent Psychoterapy samt KBT Kongitiv Beteende terapi, ACT.  Jag utgår ifrån bland annat systemteori, kognitiv teori, affektteori samt anknytningsteori.


Jag har även en tidigare grundutbildning som barn och ungdomspedagog med vidareutbildning inom specialpedagogik.


Utbildningar

 • Psykoterapeutprogrammet SAPU 2021-- Stockholm, Integrativ psykoterapi, PDT Psykodynamisk terapi, AFT affektfokuserad terapi, KBT
 • CPP terapeut (Child Parent Psychoterapy, föräldra och barnterapi, små barns trauma, traumabehandling) 2019-2021 Ericastiftelsen, Stockholm
 • Marte Meo terapeut (Samspelsterapeut) 2015-2018 Stockholm
 • Icke våldsgruppledare 2015 Göteborg
 • PYC handledare (föräldrastöd) 2014, Uppsala
 • Familjeterapeut med KBT som bas, Steg 1, Grundläggande psykoterapi, ContarUtbildning 2012-2014 Stockholm
 • Psykologi, Hälsopsykologi, Familjepsykologi, Specialpedagogik 2001-2021, Uppsala universitet samt MDH
 • Barn och ungdomspedagog 2000


Arbeten

 • Eget företag, Familjeterapeut, Samtalsterapeut, 2016--
 • Terapeut på MVU 2016-- partnerkontakt, gruppterapeut, individual terapeut
 • Samordnare våld i nära relation 2015-2016
 • Familjebehandlare 2012-2021
 • Barn och ungdomspedagog med inriktning specialpedagogik 2000-2012


Andra kortare utbildningar eller uppdrag

 • IPNB Interpersonell neurobiologi
 • Diplomerad Reiki, avslappning
 • Stresshantering, Föreläsare i olika arbetslag
 • Föräldrasamtal
 • Familjesamtal
 • KBT
 • ACT
 • Föreläsare i föräldrarollen
 • Gruppledare för våldsutsatta, våldsutövare
 • Gruppledare för ungdomsgrupper
 • Barn i missbruksmiljöer
 • Barn i behov av särskilt stöd, Autism, ADHD, ADD, IF
 • TAKK
 • Tejping
 • Risk och skyddsutbildningar för våld i nära relationer, Patriark, Sara, Freda
 • Mi  Motiverande samtal för våldsutsatta
Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Stockholm, Södermanland, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Pär Engström

KBT-utbildad samtalsterapeut, familjebehandlare

KBT-utbildad samtalsterapeut och familjebehandlare med mångårig erfarenhet av samtalsbehandling inom privat och kommunal verksamhet. Har arbetat som samordnare i våld i nära relation samt mycket med behandling av så väl våldsutsatta vuxna och barn samt behandling av förövare enskilt och i grupp. Har mångårig erfarenhet av samarbetssamtal i samarbete med familjerätten.


Parterapi

Förutom KBT som grund i mina samtal är systemteori och ett salutogent förhållningssätt är grundstenar i mitt arbete. Att arbeta med nätverk och andra viktiga personer i individens tillvaro ser jag vidare som verksamt. Att vi som människor innehar egen kraft och möjlighet till att söka och skapa förändring är välgrundade värderingar hos mig samt präglar tonen i mina samtal. Som samtalterapeut i samtal med par får jag förmånen att vara ett stöd på vägen mot en bättre fungerande kommunikation och samspel i människors nära och viktiga relationer.


www.relationsfrid.com

info@relationsfrid.com