Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Vad är Familjeterapi? 

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd
Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Familjeterapi,

Föräldra- Barnterapi,

Samspelsterapi


Ofta hör jag: Barnen är vår framtid! Jag vill vända på det och säga att föräldrar är vår framtid.


Hjälp ditt barn att växa upp med stabila relationer och möjligheter till sin utveckling.


Jag kan hjälpa er att växa tillsammans och stärka er relation. 

Familjeterapi tillsammans med ditt barn. Jag erbjuder famijeterapi i form av familjesamtal med barn i åldern

0-10 år. Där vi tillsammans formar en plan för växande relationer. 


Är barnen i de yngre åldarna erbjuder jag till exempel Marte Meo som är en föräldra- barnterapi där jag använder styrkorna i er relation och bygger vidare utifrån barnets behov. Först har vi vuxna samtal om er nuvarande situation för att sedan träffas tillsammans med barnet.


Här finns inte ett dåligt föräldraskap här finns bara möjligheter! Parterapi

Samtal med fokus på relation och kommunikation.

Hos varje par finns det saker som behöver belysas och tas om hand om.

Ibland behöver paret stöd och hjälp att kommunicera för att få en bättre relation eller att komma ur en kris eller kunna hantera en konflikt. 

Parterapi är ett sätt att reda ut svårigheter. 

Att investera i parterapi kan ge en djupare relation.
Föräldrastöds-

samtal


Skapa ett tryggt föräldraskap och ett ”nytt sätt” att vara runt ditt barn, där du kan skapa harmoni i familjen och skapar en trygg anknytning.


En del av familjeterapi är föräldrastöd där det är fokus på barnens behov och hur du som förälder kan ge de bästa förutsättningarna för barnet /barnen. Genom din föräldraförmåga kan du öka dina kunskaper och omsätta dessa till färdigheter som sedan kan användas i vardagen. Vi fokuserar på barnets behov och dina tankar om dig själv som förälder och dina utmaningar i föräldraskapet.


Jag utgår alltid ifrån det som fungerar i föräldraskapet och att stärka det. Tillsammans hjälps vi åt med hantering av negativt beteende och vad som krävs för att vända det. Jag hjälper er att hitta vad barnets behov är just nu och hur ni som föräldrar ska hantera detta för att stärka er relation i framtiden och hjälpa barnet att utveckla en god självkänsla. Genom att hjälpa barnets självkänsla stärker du även din föräldraroll och din självkänsla i föräldraskapet.


Barn i behov av särskilt stöd är ibland extra utmanande och jag kan utifrån många års erfarenhet hjälpa er med att hitta en familjestruktur som fungerar i er familj. Jag arbetar även här utifrån barnets behov och stärker det som fungerar. Samtidigt hjälper jag er att sortera vad som behöver prioriteras när det gäller att hantera negativt beteende utifrån ett lågaffektivt bemötande och specialpedagogiska förutsättningar.


Föräldrastöd, Familjesamtal, Familjeterapi, Samtalsterapeut, Samtalsterapi, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapiTerapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd
Specialpedagogik, Föräldrastöd, Familjesamtal, Familjeterapi, Samtalsterapeut, Samtalsterapi, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapi

Trauma-

bearbetning för små barn

CPP, Child Parent Psychotherapy 0-6år


För små barn är ett trauma kanske till en början inte något som vi vuxna tänker på.


Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


”De var trygga hos mig” 

”De såg inte händelsen”


Det vi vet idag utifrån forskning är att små barn minns traumat och det sätter sig som kroppsbaserade minnen. Det kan få efterverkningar ända upp till tonåren och senare livet om det inte bearbetas. En del vuxna återhämtar sig aldrig efter att ha varit försummade eller utsatta för övergrepp som barn och tar då till droger eller alkohol för att stänga ute eller bedöva smärtan.


Väck den björn som sover!

Våga ta hjälp tidigt då små barn kommer ihåg traumatiska händelser.


Hjälp barnet berätta sin upplevelse av traumat. Barn visar sitt trauma genom lek och sitt beteende, det är upp till oss vuxna att lyssna på deras berättelse.

Som förälder är du viktigast för barnets återhämtning av traumat. Tillsammans kan vi hjälpa barnet bearbeta sina tidigare upplevelser genom leken.


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Små barn och Trauma

Jag är utbildad inom och arbetar med de yngre barnens upplevelser av trauma. För att barn ska få komma till mig och prata om sin upplevelse behöver båda vårdnadshavare godkänna detta.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd